Περιοδικό

Το περιοδικό “Τετράντας”  εκδίδεται κάθε εξάμηνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο). Εκδότης του είναι ο Μαθηματικός Καραγιάννης Βασίλειος Τσαμπίκος, απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών -Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το περιοδικό είναι σε γενικές γραμμές:

 1. Μαθηματικά θέματα Μελέτης και Έρευνας
 2. Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών
 3. Εφαρμογές των Μαθηματικών
 4. Εκπαιδευτική Έρευνα (για όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές είναι:

 • Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03.
 • Ειδική Αγωγή και Μαθηματικά (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).
 • Ιστορία των Μαθηματικών
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Μαθηματικά Θέματα (Μελέτη και Έρευνα Πανεπιστημιακού επιπέδου)
 • Εκπαιδευτική Έρευνα (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
 • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά
 • Εκπαιδευτική Έρευνα

Το περιοδικό συντονίζει ο Καραγιάννης Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών Ν. Κυκλάδων & 9ης ομάδας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας