ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Εργογραφία του Καραγιάννη Ιωάννη, π. Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών ,συγγραφέα.

Α. Βιβλία

 1. Διδακτική και Μεθοδολογία στα ολοκληρώματα-Εκδόσεις Ζήτη , 1998
 2. Επανάληψη στα Μαθηματικά Β΄ Λυκείου-Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική , 2002
 3. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Α΄τεύχος), Εκδόσεις Σαββάλας, 2015
 4. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (Β΄ τεύχος), Εκδόσεις Σαββάλας, 2016
 5. Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού  Γ΄ Λυκείου (Α΄έκδοση), 2017 Αυτοέκδοση
 6. Επανάληψη στα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (Β΄ έκδοση), 2018, Αυτοέκδοση.
 7. Μαθηματικά Ομάδων Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου, 2019, Αυτοέκδοση.
 8. Γεμίνος ο Ρόδιος, Αυτοέκδοση , 2012.
 9. Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και Αστρονόμοι, Αυτοέκδοση 2012.
 10. Αρχαίοι Ρόδιοι και Κώοι Επιφανείς, Αυτοέκδοση, 2018.
 11. Αντιλήψεις των καθηγητών Μαθηματικών για τα διδακτικά μοντέλα, Αυτοέκδοση , 2012
 12. Διαθεματικές προσεγγίσεις Μαθηματικών και τεχνολογίας, Δήμος Ιαλυσού, 2009
 13.  Αρχαίοι Ρόδιοι Θετικοί Επιστήμονες,  Αυτοέκδοση 2019
 14.  Αρχαίοι Ρόδιοι και Κώοι Επιφανείς, Αυτοέκδοση 2019.

Β. Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια

 

Γ. Δημοσιεύσεις άρθρων σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.