Β΄ ΤΑΞΗ

                       Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε: Οδηγίες διδασκαλίας, οδηγίες προαγωγικών εξετάσεων, θέματα προαγωγικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών, θέματα τετραμηνιαίων διαγωνισμάτων , ψηφιακό διδακτικό υλικό κ.α.
                         Καλή περιήγηση


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
                  Τελευταία Επικαιροποίηση Αρχείων: 12/11/2023
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 

Τα Μαθηματικά στην Β ΄τάξη όλων των Γυμνασίων διδάσκονται 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και αποτελούνται από δύο μέρη Άλγεβρα και Γεωμετρία. Το μάθημα διδάσκεται ενιαία από έναν και μόνο διδάσκοντα ανά τμήμα και η επίδοση βαθμολογείται ενιαία.

Η διδασκαλία επιμερίζεται σε 2 διδακτικές ώρες Άλγεβρα και 2 διδακτικές ώρες Γεωμετρία την εβδομάδα με παράλληλη διδασκαλία και των δύο μερών και μπορεί, αν το επιβάλλουν οι διδακτικές ανάγκες, να διαφοροποιείται με αναλογία 3:1 ή 1:3 αντίστοιχα.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τετράμηνα (Α΄τετράμηνο: έως 20/1     Β΄τετράμηνο: Από 21/1 έως λήξη διδακτικού έτους).

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
103 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
 103

 Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 1 

 103

Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 2

2000 Οδηγίες Μαθηματικών Β΄τάξης 2023-2024
 103 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 
 103 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΕ PDF  (Σ.Ε.: 21-22)
103 ΘΕΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ WORD (Σ.Ε.:21-22)
1000 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ 2023-       )
1000 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΥΔΩΝ: ΦΕΚ (2023-     )
50 ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ IBOOKS

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ HTML