ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2023-2024 ισχύει το επόμενο ΦΕΚ

ΦΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ