Γενικά

“ΤΕΤΡΑΝΤΑΣ” , ISSN: 2732-995Χ

Ετήσιο Περιοδικό Μαθηματικού Περιεχομένου.

Το περιοδικό Τετράντας” είναι ένα ψηφιακό περιοδικό με Μαθηματικό περιεχόμενο και εκδίδεται κάθε έτος τον μήνα Δεκέμβριο. Ανάλογα με την αρθρογραφία μπορεί να εκδίδεται και εκτάκτως ακόμα μια φορά ανά έτος.

Εκδότης του είναι ο Μαθηματικός Καραγιάννης Βασίλειος-Τσαμπίκος, απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών -Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι θεματικές περιοχές τις οποίες  πραγματεύεται το περιοδικό είναι σε γενικές γραμμές:

Θεματικές Περιοχές
  • Καινοτόμες διδακτικές  προσεγγίσεις/πρακτικές και μέθοδοι στα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Έρευνες πεδίου με αντικείμενο την διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Ειδική Αγωγή και Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Ιστορία, Φιλοσοφία των Μαθηματικών.
  • Διεπιστημονικές/Διαθεματικές Διδακτικές  Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

                  Το περιοδικό συντονίζει επιστημονική συντακτική ομάδα.