Γενικά

Το περιοδικό “Τετράντας”  εκδίδεται κάθε εξάμηνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο). Εκδότης του είναι ο Μαθηματικός Καραγιάννης Βασίλειος-Τσαμπίκος, απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών -Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το περιοδικό είναι σε γενικές γραμμές:

 1. Μαθηματικά θέματα Μελέτης και Έρευνας
 2. Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών
 3. Εφαρμογές των Μαθηματικών
 4. Εκπαιδευτική Έρευνα (για όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές είναι:

 • Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03.
 • Ειδική Αγωγή και Μαθηματικά (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).
 • Ιστορία των Μαθηματικών.
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Μαθηματικά Θέματα (Μελέτη και Έρευνα Πανεπιστημιακού επιπέδου).
 • Εκπαιδευτική Έρευνα όλων των κλάδων (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
 • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά.

Το περιοδικό συντονίζει επιστημονική συντακτική ομάδα.