Αναθέσεις μαθημάτων

Πηγή: eduklimaka.gr

Αναθέσεις Μαθημάτων Β΄ Τάξης Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων
Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ
Αναθέσεις Μαθημάτων σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
Διευθέτηση Ωραρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ04 για Συναντήσεις με Συμβούλους / ΕΚΦΕ
Αναθέσεις Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια (ΦΕΚ 2737/2020)
Αναθέσεις Μαθημάτων στο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 2737/2020 Συμπληρωμένο)
Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνάσιο / Λύκειο Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ
Απόδοση Μουσικής Ειδίκευσης σε Εκπαιδευτικούς
Αναθέσεις Μαθημάτων σε Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Αναθέσεις Καλλιτεχνικών Μαθημάτων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
Αναθέσεις Μαθημάτων σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ
Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής ΕΕΕΕΚ
Υποχρεωτικό Ωράριο Παραμονής Εκπαιδευτικών στα Σχολεία
Εξωδιδακτικές Εργασίες σε Υπεύθυνους Σχολικών Εργαστηρίων (Φυσικής – Πληροφορικής)
Απαλλαγή Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών από Εξωδιδακτικές Εργασίες
Καθορισμός Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών σε Νηπιαγωγεία
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή
Συμπλήρωση Ωραρίου / Πλεονάζουσες Ώρες Διδασκαλίας
Μη αναγνώριση Προϋπηρεσίας σε Προγράμματα Άθλησης Ο.Τ.Α.
Αναθέσεις Μαθημάτων σε Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού
Κριτήρια – Διαδικασίες απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς
Ωράριο εργασίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ωράριο Εργασίας Υπαλλήλων σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ωράριο – Διακοπές – Αργίες Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Υπερωριακή Εργασία σε Εκπαιδευτικούς
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μέγιστος αριθμός ωρών σε μαθήματα 2ης ανάθεσης .
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ