Επιτροπές

Συντακτική Επιτροπή

Καραγιάννης Βασίλειος Τσαμπίκος, Μαθηματικός

Λουλάκη Ερασμία

Παντελάκης Τιμολέων

Επιστημονική Επιτροπή

Γαμβρέλης Αργύρης, M.Sc. Υ.Δρ. Μαθηματικών, Πρόεδρος παραρτήματος Ε.Μ.Ε. Δωδεκανήσου .

Μαλλιάκας Κώστας, Μ.Sc. Μαθηματικών, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Δ/ντης Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Σταματάρου Ευαγγελία, Μ.Sc. Μαθηματικών, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Σύρμου Ελένη, Μ.Sc. Μαθηματικών, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.