Επιτροπές

Συντακτική Επιτροπή

Καραγιάννης Βασίλειος Τσαμπίκος, Μαθηματικός

Λουλάκη Ερασμία, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών

Παντελάκης Τιμολέων, Μ.Sc. Διδακτικής Μαθηματικών

Καραγιάννης Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών Ν. Κυκλάδων και 9ης ομάδας σχολείων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικών  Ν. Κυκλάδων