ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Δείτε τα Ωρολόγια Εβδομαδιαία Προγράμματα   (ΩΕΠ) για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ., τις αναθέσεις των μαθημάτων ,ανά ειδικότητα, και άλλα εκπαιδευτικά θέματα.

1.  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ)

Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων- ΕΑΕ (ΦΕΚ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ)

2. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πηγή ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 2020-2021 και διόρθωση

Ωρολόγια Προγράμματα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 2020-2021

3. Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου 

Δείτε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΔ 126/2016

Ν. 4610-2019

ΝΟΜΟΣ 4692/2020