ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε θέματα και απαντήσεις προηγούμενων ετών για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια.

Θέματα Γυμνασίου:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Θέματα Λυκείου:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

Ενδεικτικά Θέματα:

2023 

2022 

2021 

2020

2018

2017

2016

2015

Παλαιά Τράπεζα Θεμάτων:

http://apps.athena.net.gr/trapeza/