Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 

Τα Μαθηματικά στην Γ΄τάξη όλων των Γυμνασίων διδάσκονται 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και αποτελούνται  από δύο μέρη Άλγεβρα και Γεωμετρία. Το μάθημα διδάσκεται ενιαία από έναν και μόνο διδάσκοντα ανά τμήμα και η επίδοση βαθμολογείται ενιαία.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τετράμηνα (Α΄τετράμηνο:     Β΄τετράμηνο:   )

Αξιολόγηση στα Μαθηματικά του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Σχολικό Βιβλίο Μαθητή-Βιβλίο Καθηγητή

Λύσεις Ασκήσεων Σχολικού Βιβλίου

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022