Γ΄ ΤΑΞΗ

                       Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε: Οδηγίες διδασκαλίας, οδηγίες προαγωγικών εξετάσεων, θέματα προαγωγικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών, θέματα τετραμηνιαίων διαγωνισμάτων , ψηφιακό διδακτικό υλικό κ.α.
                        Καλή περιήγηση


                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
                   Τελευταία Επικαιροποίηση Αρχείων: 12/11/2023
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τα Μαθηματικά στην Β ΄τάξη όλων των Γυμνασίων διδάσκονται 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και αποτελούνται από δύο μέρη Άλγεβρα και Γεωμετρία. Το μάθημα διδάσκεται ενιαία από έναν και μόνο διδάσκοντα ανά τμήμα και η επίδοση βαθμολογείται ενιαία.

Η διδασκαλία επιμερίζεται σε 2 διδακτικές ώρες Άλγεβρα και 2 διδακτικές ώρες Γεωμετρία την εβδομάδα με παράλληλη διδασκαλία και των δύο μερών και μπορεί, αν το επιβάλλουν οι διδακτικές ανάγκες, να διαφοροποιείται με αναλογία 3:1 ή 1:3 αντίστοιχα.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τετράμηνα (Α΄τετράμηνο: έως 20/01     Β΄ τετράμηνο: Από 21/01 έως λήξη διδακτικού έτους).

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2000

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Ε.: 2022-2023)

103

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

103

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

103 Οδηγίες Μαθηματικών Γ΄τάξης 2023-2024
103  Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 1 
103 Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 2
103 ΘΕΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ WORD  (ΣΕ.: 21-22)
103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΕ PDF  (Σ.Ε.21-22)
1000 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ 2023-       )
1000 ΦΕΚ : ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  (2023-      )
50 ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ IBOOKS

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ HTML