Ωρολόγια Προγράμματα

Πηγή: alfavita.gr

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓΕΛ 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΑΕ 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου ΕΑΕ 2022-2023 και η τροποποίησή του

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικού Λυκείου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ και Β’ Τάξης Πρότυπου ΕΠΑΛ 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 2022-2023