Για Συγγραφείς

 

 • Για να συγγράψετε την εργασία σας συμβουλευτείτε το παρακάτω πρότυπο μορφοποίησης εργασιών

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Σημαντικές πληροφορίες για το περιοδικό και την υποβολή εργασιών:
 • Το περιοδικό δέχεται εργασίες στην ελληνική  γλώσσα με περίληψη στην Αγγλική γλώσσα.
 • Το περιοδικό εκδίδεται κάθε εξάμηνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους (και αν υπάρχει πληθώρα άρθρων εκδίδεται και νωρίτερα εκτάκτως).
 • Στο περιοδικό μπορούν να υποβληθούν εργασίες σχετικά με Μαθηματικά Θέματα, Διδακτική Μαθηματικών , Εφαρμογές μαθηματικών καθώς και  Ερευνητικές εργασίες που να περιέχουν οποιασδήποτε μορφής πρωτογενούς εκπαιδευτικής έρευνας σε οποιαδήποτε ειικότητα.
 • Το εύρος της υποβληθείσας εργασίας πρέπει να είναι αυστηρά  9-13 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών).
 • Όλες οι εργασίες προωθούνται για ανώνυμη (τυφλή) κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing), αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.
 • Για να γίνει δεκτή μια εργασία για δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από  τα 2 μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι : α)η αποδοχή ή β) η μη της εργασίας ή γ) η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις.
 • Είναι σημαντικό οι διορθώσεις στις οποίες προέβη ο συγγραφέας μετά τα σχόλια των κριτών να γράφονται με κόκκινο χρώμα μέσα στο κείμενο της τελικής εργασίας που υποβάλλεται στο σύστημα.
 •  Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο.
 • Την ευθύνη του περιεχομένου της κάθε εργασίας την έχει αποκλειστικά και μόνο  ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς της), ο οποίος υποβάλλοντας την εργασία του δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.