Α΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε: Οδηγίες διδασκαλίας, οδηγίες προαγωγικών εξετάσεων, θέματα προαγωγικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών, θέματα τετραμηνιαίων διαγωνισμάτων , ψηφιακό διδακτικό υλικό κ.α.  
    Καλή περιήγηση


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:  2023-2024
Τελευταία Επικαιροποίηση Αρχείων: 12/11/2023
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τα Μαθηματικά στην Α ΄τάξη όλων των Γυμνασίων διδάσκονται 4διδακτικές ώρες την εβδομάδα και αποτελούνται από δύο μέρη  Άλγεβρα και Γεωμετρία. Το μάθημα διδάσκεται ενιαία από έναν και μόνο διδάσκοντα ανά τμήμα και η επίδοση βαθμολογείται ενιαία.

Η διδασκαλία επιμερίζεται σε 2 διδακτικές ώρες Άλγεβρα και 2 διδακτικές ώρες Γεωμετρία την εβδομάδα με παράλληλη διδασκαλία και των δύο μερών και μπορεί, αν το επιβάλλουν οι διδακτικές ανάγκες, να διαφοροποιείται με αναλογία 3:1 ή 1:3 αντίστοιχα.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τετράμηνα:

Α΄ τετράμηνο: έως 20/1

Β΄ τετράμηνο: Από 21/1 έως λήξη διδακτικού έτους.

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
2000 Οδηγίες Μαθηματικών Α΄τάξης 2023-2024
103
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
103
Διαγώνισματα Τετραμήνων 
103 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
103
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΕ PDF  (Σ.Ε.: 21-22)
103
ΘΕΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ WORD (Σ.Ε.:21-22) 
103  Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 1 
103
Τράπεζα Θεμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων 2
1000
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ 2023-       ) 
1000
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΥΔΩΝ: ΦΕΚ (2023-     ) 
       50
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ IBOOKS

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ HTML