Για Κριτές

  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για κριτής  και να συμπεριληφθείτε  στο μητρώο κριτών ανά ειδικότητα και θεματική περιοχή. Πατήστε ΕΔΩ και συμπληρώστε την φόρμα.
  • Όλες οι εργασίες προωθούνται για ανώνυμη (τυφλή) κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing), αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.