ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δείτε εδώ την σελίδα του Ι.Ε.Π. για τις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (“Ελληνική PISA) με θέματα, θεωρητικό πλαίσιο κλπ.

Θέματα 2022-2023

Θέματα 2021-2022

Ενδεικτικά Θέματα ΕΕΔΧ

Γ’ Γυμνασίου – Μαθηματικά