ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δείτε εδώ την σελίδα του Ι.Ε.Π. για τις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα («Ελληνική PISA) με θέματα, θεωρητικό πλαίσιο κλπ.