ΜΕΝΤΟΡΕΣ-ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ

Για τους ενδοσχολικούς συντονιστές μαθημάτων/τάξεων για το σχολικό έτος 2023-2024 ισχύουν τα επόμενα ΦΕΚ ΦΕΚ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΦΕΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΜΕΝΟΡΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ
ΟΜΙΛΟΙ  ΦΕΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΜΕΝΟΡΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ
ΜΕΝΤΟΡΕΣ  ΦΕΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΜΕΝΟΡΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ