ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Νομικό πλαίσιο

Πίνακας αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε pdf 2022

Πίνακας αδειών μονίμων εκπαιδευτικών σε pdf 2022

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2020

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ 2020

Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


Υπόδειγμα αίτησης για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το ΠΥΣΔΕ Αν. Αττικής.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΥΣΔΕ


Άδειες μονίμων

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ – Αθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΧΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ 9ΜΗΝΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ -ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ


 Άδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (γάμου, θανάτου, γέννηση, συμμετοχή σε δίκη)

 Έντυπα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση