ΟΡΑΜΑ

Ενίσχυση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ενσωμάτωση

Το προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης αφορά το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κορωπίου, εκπονημένο με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών και εγκρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πράξη 11/05-10-2023 του βιβλίου πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων. Το σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς στόχους και ενδεικτικές δράσεις, ενώ προτείνει κύριες πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται αυτό το σχέδιο είναι η προώθηση της εκπαίδευσης για όλους, η ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης, η εξατομικευμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης, η ενσωμάτωση των μαθητών στην τοπική κοινότητα και η προώθηση κοινής προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα.

Αναλυτικά το σχέδιο ανάπτυξης στον παρακάτω σύνδεσμο

Σχέδιο Ανάπτυξης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση