ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

PXL 20230915 085715716

Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Κορωπίου, ιδρύθηκε και λειτούργησε το 2005, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397/10-10-2005, προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση στα  άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό:

– την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους
– τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους
– την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία
– την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Στο σχολείο διδάσκονται, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας και θεωρητικά, αλλά κυρίως εργαστηριακά  μαθήματα ειδικότητας με ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.

Τον Αύγουστο του 2016 το σχολείο μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 2532/τΒ’/17-08-2016.

Τον Ιούνιο του 2017 το σχολείο μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Κορωπίου)σύμφωνα με το ΦΕΚ 2103/τΒ΄/19-06-2017, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες

Τομέας Μηχανολογίας:

1) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2) Τεχνικός Οχημάτων
3) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
4) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού  

Παρουσίαση τομέα Μηχανολογίας

Βιβλία Μηχανολογίας

Τομέας Πληροφορικής:

1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Παρουσίαση τομέα Πληροφορικής

Βιβλία Πληροφορικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:

1) Αισθητικής Τέχνης

Παρουσίαση ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης

Βιβλία Υγείας – Πρόνοιας- Ευεξίας

Ειδικό Επιστημονικό και Βοηθητικό Προσωπικό:

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό αποτελείται από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι  μεριμνούν για την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφαρμόζοντας ατομικά ή ομαδικά ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα παρέμβασης καθώς και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό με τον πολύ σημαντικό υποστηρικτικό του ρόλο.

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου στεγάζεται στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου στην οδό Κολοκοτρώνη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση