ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ

OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση