ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2023-24

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου – Λυκείου ισχύει από 22/01/2024

Α1 Γυμνασίου Α Λυκείου
Α2 Γυμνασίου Β Λυκείου 1 Πληροφορικής
Α3 Γυμνασίου Β Λυκείου 2 Αισθητικής
Β1 Γυμνασίου Γ Λυκείου 1 Πληροφορικής
Β2 Γυμνασίου Γ Λυκείου 1 Αισθητικής
Γ1 Γυμνασίου Γ Λυκείου 2 Μηχανολογίας
Γ2 Γυμνασίου Δ Λυκείου Μηχανολογίας
Δ1 Γυμνασίου Δ Λυκείου Πληροφορικής
Δ2 Γυμνασίου

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση