ΖΔΔ ΛΥΚ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024

ΕΞΕ-102610-2023-Ύλη-και-Οδηγίες-για-τη-διδασκαλία-του-μαθήματος-Ζώνη-Δημιουργικών-Δραστηριοτήτων-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.-για-το-σχ.-έτος-2023-2024

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση