ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας της Β ́ και Γ ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχ. έτος 2023-2024

ΥΛΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΝΟΙΑΣ_ΕΝΕΕΓΥΛ_202324

OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση