ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα www.artclassproject.com θα βρείτε όλες τις δράσεις του Εικαστικού Εργαστηρίου του σχολείου μας!

Βασικός στόχος της ιστοσελίδας είναι να διευρύνει την ενασχόληση των μαθητών με τα μαθήματα εικαστικής παιδείας πέρα από το στενό πλαίσιο της σχολικής αίθουσας. Επίσης, μέσα από αυτού του είδους το ηλεκτρονικό εικαστικό ημερολόγιο γίνεται εφικτή η παρουσίαση των έργων όλων των μαθητών/τριών, με τη μορφή διαδικτυακής έκθεσης ζωγραφικής με στόχο, μεταξύ άλλων, και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε συμπληρωματικό υλικό (εποπτικό και άλλο) που χρησιμοποιείται για να πλαισιώσει το εκάστοτε θέμα με το οποίο ασχολούνται οι μαθητές σε μία δεδομένη χρονική περίοδο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση