ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης  β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΞΕ-101275-2023-Ύλη-και-Οδηγίες-για-τη-διδασκαλία-των-μαθημάτων-του-Τομέα-Μηχανολογίας-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση