ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ και Γ ́ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ ́ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΞΕ – 101410 – 2023 – Ύλη και Οδηγίες του Τομέα Πληροφορικής

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση