ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

29 Ιουνίου, 2008

ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ – ΕΝΩΤΙΚΟΙ

 «…..Σήμερα τά συνορά μας βρίσκονται στήν ψυχή μας. Αυτή απειλείται μέ νέα (τρίτη) άλωση. Η Υπερδύναμη τής Νέας Εποχής, μέ όλες τίς συνιστώσες της, έχει αποβεί «καθολική μας μητρόπολη» καί μόνιμο σημείο αναφοράς, καθορίζοντας καί προσδιορίζοντας σύνολο τόν εθνικό μας βίο, καί αυτό τό φρόνημά μας, μέ τήν εξωπροσδιοριζόμενη παιδεία. …..   …….Η διάσταση αυτή […]

28 Ιουνίου, 2008

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27/6/08 Υμέων έκαστος αλώπεκος ίχνη βαίνει,Άπασι δέ ομού περί κοινών βουλευσάμενοι κούφος ένεστι νόος.  Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,              Τό Αρχαίον λόγιον, θεωρείται επίκαιρον εις τήν προσπάθεια τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου νά Αναστηθή τό Συνοδικό Σύστημα. Η αξιοποίησις μελών τού εκκλησιαστικού σώματος (λαϊκών καί κληρικών) εις τήν εξασφάλισιν τεκμηριωμένων θεολογικών εισηγήσεων οι […]

26 Ιουνίου, 2008

ΑΙΡΕΣΗ-ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

            Είμαστε στά χρόνια τής αποστασίας, όπως χράφει τό Ευαγγέλιον καί όπως αναφέρετε ότι θά έρθει πρίν τής Δευτέρας Παρουσίας ο Αντίχριστος, διά νά πλανήσει ει δυνατόν καί τούς εκλεκτούς. Γι?αυτό γύρω μας υπάρχει πλάνη διότι ο Αντίχριστος αρχικά δέν θά σκοτώσει αλλά ΘΑ ΠΛΑΝΗΣΕΙ. Ο πλάνος (Αντίχριστος) θέλει όλο τόν κόσμο ενωμένο σέ μία […]

25 Ιουνίου, 2008

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

         Η Εκκλησία μας έχει φωνή όχι μόνον εις τά κοινωνικά καί πολιτικά δρώμενα, αλλά πρωτίστως στό θέμα τής ορθοδόξου διδασκαλίας καί πράξεως. Έχουμε ζωντανή Εκκλησία όταν (κοινωνούμε μέ όσους) ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ μέ ετεροδόξους, μέ ετεροθρήσκους, Εβραίους, Μωαμεθανούς, Ινδιάνους, ειδωλολάτρας καί Μάγους, στήν Καμπέρα, στήν Ασίζη, στό Χαράρε τής Αιθιοπίας, στήν Αμερική καί στήν Γροιλανδία; Σήμερα όχι […]

19 Ιουνίου, 2008

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

         «Ώσπερ κιθάρα μουσουργική, πάσιν ετρανολόγησαν, τώ Θείω πλήκτρω μυστικώς, Σώτερ τά απηχήματα, καί τήν οικονομίαν σου.  Εβδομάς Παρακλήτου, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος Χάρις, Σεβασμιάζει τού βοάν· ο τρισσοφεγγής τής Θεαρχίας τύπος, λαλεί, ενεργεί διαιρεί τά χαρίσματα· μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις τής Αγίας Τριάδος. Όσοις έπνευσεν η Θεόρρυτος χάρις λάμποντες αστράπτοντες, αλλοίωσιν, ευπρεπεστάτην. Ώ […]

18 Ιουνίου, 2008

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ/ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

         Ως φωνή υδάτων πολλών ηκούσθη τό Διάγγελμα τού Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου πρός τούς Απανταχού Πατριάρχας ? Επισκόπους καί ορθόδοξον λαόν τού Θεού.  Τό παραθέτομεν αυτούσιον από τό blog τού Μητροπολίτου www.mkka.blogspot.com:   «Μπορούμε να προσευχώμεθα για όλους, αλλά δεν μπορούμε να συμ-προσευχώμεθα με όλους!»  καί  «Ο/Η ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ και ΓΡΑΦΩ…… είπε… ΠΡΟΣΕΥΧΗ ή ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ; Για […]

15 Ιουνίου, 2008

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (1920)

         Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, μέ τό Διάγγελμα τού 1920, έκανε κάτι τό πρωτόγνωρο στήν Ιστορία τής Εκκλησίας. Γιά πρώτη φορά επίσημο ορθόδοξο κείμενο χαρακτήριζε όλες τίς ετερόδοξες κοινότητες τής Δύσεως «Εκκλησίες», ως συγγενείς καί οικείας εν Χριστώ καί συγκληρονόμους καί συσσώμους τής επαγγελίας τού Θεού.           Η Εγκύκλιος αύτη διά μέν τόν Οικουμενισμόν είναι […]

8 Ιουνίου, 2008

OΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

         Πολύς λόγος σήμερα γίνεται διά τήν Οικολογίαν. Συμπόσια, ομιλίαι, θαλάσσιαι κρουαζιέραι, συνέδρια καί ημερίδες προβάλλον μέ ενδιαφέρον τήν Οικολογίαν, μέ  μοναδικόν σκοπόν τήν μετάπτωσιν τής λογικής λατρείας τού Ανεσπέρου καί Ακτίστου Ηλίου τής Δικαιοσύνης, εις τήν άλογον καί εντελώς παράλογον λατρείαν τού κτιστού (τής ψευδοθεάς Γαίας) πρός αναβίωσιν τής ειδωλολατρείας παγκοσμίως. Η ψευδολατρεία τής […]

5 Ιουνίου, 2008

Η ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑ

          Ο Ορθ. Τύπος 9-6-2006 μέ τόν τίτλον «Βαίνομεν ολοταχώς πρός προδοσίαν τής Πίστεως» έγραψε τά εξής σημαντικά:«Η Ιεραρχία τής Ελλάδος έχει πλέον μεγάλας ευθύνας. Τό ίδιον καί ο πιστός λαός, ο οποίος οφείλει εις τήν συνείδησίν του νά διαγράψη τούς Επισκόπους – Υπηρέτας τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών – καί νά τούς αποδοκιμάση. Ο δέ […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση