ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

28 Οκτωβρίου, 2008

Η Συγγνώμη γιά τόν αδελφό (ΜΑΤΘ. ΙΗ, 15-17)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Η επισυναγωγή μας εις τόν αυτόν ιερόν τόπον καί η συμμετοχή μας κατά τήν Θείαν λατρείαν εις τό Θείον Μυστήριον δέν αποβλέπει παρά εις τό νά μάς πλησιάζει ολονέν καί περισσότερον πρός αλλήλους, έως ού μάς ενώση τόσον πολύ, ώστε νά αποτελώμεν έν ηθικόν καί αρμονικόν σώμα. Καταισχύνομεν τόν Κύριον διά τών διχονοιών καί […]

5 Οκτωβρίου, 2008

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ: Α.Μ.Κ.Α.   20/9/2008   Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,  Η Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, η Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Κρήτης, η Ιερά Κοινότης τού Αγίου Όρους, έχουν ασχοληθή μέ τάς ηλεκτρονικάς ταυτότητας ? επί τών ημερών τής κυβερνήσεως κ. Κων. Σημίτη (ΠΑΣΟΚ) ο οποίος απεφάσισε τήν κατάργησιν τής αναγραφής τού θρησκεύματος εις τάς Αστυνομικάς ταυτότητας. Τότε η Ιερά […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση