ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Οκτώβριος 20, 2015

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΛΑΣΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016

Σκίτσο από augoustinos-kantiotis.gr Επειδή εξ όνυχος τον Λέοντα βλέπομεν, η τελευταία Προσυνοδική Διάσκεψη στο Σαμπεζύ τῆς 12-17 Οκτωβρίου 2015, οδεύει προς τελική επισημοποίηση, αναγνώριση και νομιμοποίηση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ στην Πανορθόδοξο Σύνοδο τοῦ 2016. Τα διάφορα ανακοινωθέντα τόσο τῶν Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικῶν Επιτροπῶν όσο και τῶν Προσυνοδικῶν Διασκέψεων δημιουργούν μια εσκεμμένη σύγχυση – στο πνεύμα […]

Οκτώβριος 2, 2015

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016

Το Σύμβολο τής Πίστεως καταδικάζει τον Οικουμενισμό εις το Έβδομον Άρθρο περί «ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Οι Οικουμενισταί προσπαθούν με την μέθοδο τής νοθείας – με όλες τις μορφές της – να αλλοιώσουν την «άπαξ παραδοθείσα Πίστη» ως επίσης και να καταργήσουν τους Ιερούς Κανόνας τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Έχει προφητευθή ότι, Πανορθόδοξος Σύνοδος θα επιληφθή και θα […]

© 2022 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση