ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

25 Φεβρουαρίου, 2009

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΓΝΩΣΗ – ΕΛΠΙΔΑ

         Ο Απόστολος Παύλος στήν πρός Ρωμαίους επιστολή του λέγει: «Θέλεις δέ νά μή φοβήσαι τούς εν τή εξουσία άρχοντες; Πράττε κάθε τι πού συντελεί εις τό καλόν τής κοινωνίας καί θά έχης έπαινον από τούς άρχοντες (κεφ. 15, στίχ. 3). Εάν όμως πράττης τό κακόν, τότε νά φοβήσαι. Διότι δέν φορεί ματαίως τήν μάχαιραν. […]

17 Φεβρουαρίου, 2009

Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;

         «Έχουμε ένα ιστορικό ραντεβού μέ ένα Παγκόσμιο Δικτάτορα καί η εμφάνισή του φαίνεται ότι δέν θά αργήσει. Πάντα, μετά τήν κατάρρευση τής οικονομίας ενός κράτους, αναδεικνύεται ένας ισχυρός ηγέτης πού αντικαθιστά τήν αξία τού νομίσματος καί τήν τάξη. Ο Μέγας Ναπολέων, ο Στάλιν, ο Χίτλερ αλλά καί ο Μάο Τσέ Τούνγκ αναδείχθηκαν πανίσχυροι εξουσιαστές […]

3 Φεβρουαρίου, 2009

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928 ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

         Οι νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι τού 1912, ενώ επεξέτειναν τά όρια τού Ελληνικού Κράτους (πολιτείας), δυστυχώς όμως δέν ηύξησαν τά όρια τού Αυτοκεφάλου τής Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καί τούτο κατά παράβασιν τών Ιερών Κανόνων πού θεσπίζουν: «Τά εκκλησιαστικά ταίς πολιτικαίς επικρατείαις καί διοικήσεσι, συμμεταβάλλεσθαι είωθεν». Τό Φανάρι δηλαδή ενώ άλλοτε περιφρονεί καί καταπατεί τούς Ιερούς […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση