ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Απρίλιος 26, 2012

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η διδασκαλία και δραστηριότητα για την – κακῶ τῶ τρόπω – συγκολλητική και πλασματική εξωτερική ένωση τῶν Ορθοδόξων μέ ετεροδόξων Χριστιανῶν, Λατίνων (Παπικῶν), Προτεσταντῶν και Μονοφυσιτῶν-Μονοθελητῶν, συνιστᾶ την παναίρεση τοῦ Οικουμενισμοῦ. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο τῆς «Οικουμενικῆς Κινήσεως» και σε μεγάλο μέρος του περί το «Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν «Εκκλησιῶν»» (Π.Σ.»Ε.»). Συνδιάσκεψη με θέμα «Ορθοδοξία […]

Απρίλιος 19, 2012

ΑΝ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΤΕ…

Αποσπάσματα από άρθρο τοῦ π. Αναστασίου Κ. Γκοτσοπούλου, Εφημερίου Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών Απλές σκέψεις εκκλησιολογικής  συνέπειας … Υποστηρίζεται στο χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως ότι ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι μία από τις Τοπικές Εκκλησίες που όλες μαζί συγκροτούν την Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα […]

Απρίλιος 12, 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πατῆστε επάνω στήν εικόνα γιά μεγένθυση ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» www.pefip.gr

Απρίλιος 6, 2012

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Αποσπάσματα από τό κείμενο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ* Αʹ. ᾿Εκκλησία καὶ Αἵρεσις …………………………. Βʹ. ᾿Ενιστάμενοι καὶ ῞Ενωσις …………………………. Γʹ. ῾Η Οἰκουμενιστικὴ Διαίρεσις τῆς ᾿Εκκλησίας Η ἐν ῾Ελλάδι ᾿Εκκλησία εἶναι σήμερον, δυστυχῶς, διῃρημένη καὶ ἀσθενοῦσα. Τὸ ἔτος 1924 σκοτειναὶ δυνάμεις τὴν διήρεσαν διὰ τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας τῶν δέκα τριῶν ἡμερῶν. ῾Η […]

© 2022 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση