ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

27 Ιουνίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (27ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” Εν τω μεταξύ την σκυτάλη του Αρχιεπισκοπού θρόνου των Αθηνών ανέλαβε ο Σπυρίδων Βλάχος. Αναφερόμενος ο Αρχιεπ/πος Σπυρίδων, κατά την πρώτην συνεδρίαν της ΙΣΙ, της το παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα, ως τούτο ενεφανίζετο κατά την εποχήν της αναρρήσεως αυτού εις τον Αρχιεπ/κόν θρόνον, έλεγεν ότι εύρεν ούτος τούτο «εις κατάστασιν αυτόχρημα γαγγραίνης». Ιδού […]

24 Ιουνίου, 2011

Ἔκδηλα σημάδια κοπώσεως, ἐνῶ ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μαίνεται

Κουράστηκαν ἢ ἀδιαφοροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ σιωπηλὰ παραδίδονται στὸν Οἰκουμενισμό; …… Ἡ κόπωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος εἶναι ἐμφανὴς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε: 1. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι εὔκολο στὸν καθένα νὰ κρίνει τὸ ἔργο τῶν πνευματικῶν. Παλεύουν καὶ κονταριοχτυπιοῦνται μὲ «τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας» γιὰ νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ νεκραναστήσουν κάθε πεπτωκότα. […]

19 Ιουνίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (25ο ΚΑΙ 26ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 25ο ΜΕΡΟΣ: Ό Επίσκοπος Βρεσθένης Ματθαίος, προέβη έν ετει 1948 μόνος του, άντικανονικώς, εις χειροτονίας ‘Αρχιερέων. Την πράξιν του ταύτην την άντικανονικήν ή Ιερά Σύνοδος των Γνησίων ‘Ορθοδόξων Χριστιανών άπεκήρυξε δι’ άνακοινωθέντος έχοντος οΰτως: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Της ‘Ιεράς Συνόδου των Γνησίων Όρθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος «Μετά βαθύτατης θλίψεως έπληροφορήθημεν και ημείς το Έκκλησιαστικόν […]

14 Ιουνίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (24ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” Οι δυο Αρχερείς κατηγορήθηκαν επίσης ότι εζήτησαν ποινάς δια τους ετέρους Επισκόπους Κυκλάδων Γερμανού και Βρεσθένης Ματθαίου. Εδημοσίευσαν διάψευση εν τω υπ΄ αριθμ. 84 φύλλω της «Φωνής της Ορθοδοξίας» δηλώσαντες τα εξής «ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ Διαψεύδομεν την αναγραφείσαν είδησιν εν τω τελευταίω φύλλω της «Φωνής της Εκκλησίας» καθ΄ ήν εζητήσαμεν την τιμωρίαν […]

6 Ιουνίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (23ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” Οι παρασυναγωγοί όμως Επίσκοποι Βρεσθένης και Κυκλάδων, Ματθαίος Καρπαθάκης και Γερμανός Βαρυκόπουλος, εν γνώσει των Κανόνων τούτων, μη αρκεσθέντες εις την διακοπήν της Εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά της καινοτόμου Ιεραρχίας της Ελλάδος, εκήρυξον ου μόνον τους καινοτόμους Ιεράρχας Σχισματικούς άνευ ουδεμίας δίκης και απολογίας, αλλά και την όλην Εκκλησίαν της Ελλάδος Σχισματικήν, […]

2 Ιουνίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (22ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 22ο ΜΕΡΟΣ: (Σ.Σ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, ΘΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΑΠ ΟΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΒΛ. 16ο ΜΕΡΟΣ) […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση