ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

5 Μαΐου, 2016

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Επειδή εξ όνυχος τον Λέοντα βλέπομεν, Επίσκοποι τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχετε ολίγον χρόνον να σωθῆτε από την Αποστασία και την καταδίκην Σας, πού θα συμβῆ στην «ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ» ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, εφ’ όσον πραγματοποιηθή. Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, θα δημιουργήση σχίσματα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ΚΟΛΑΣΗ ΣΑΣ, ΜΑΖΥ με τον Αιρεσιάρχη και Αποστάτη Πατριάρχη Κων/λεως, […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση