ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

25 Ιουλίου, 2009

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μετά τήν πανορθόδοξο προσύνοδο τού Ιουνίου τού 2009, η δεύτερη πού θά συνέλθει τόν Δεκέμβριον τού 2009 στή Γενεύη (Σαμπεζύ) προβληματίζει τά μέγιστα τόν ορθόδοξο κλήρο καί λαό. Η λαίλαπα τής αιρέσεως τού Οικουμενισμού μέ αφορμή τό κείμενο τής Ραβέννας γιά τό πρωτείο τού πάπα είναι συνεχούς διαρκείας. Στήν Κύπρο τόν Οκτώβριο 2009 αναμένεται νά […]

20 Ιουλίου, 2009

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

  Η πλάνη περί ακύρων μυστηρίων είναι παλαιά. Αυτή αντιμετωπίσθηκε παρά τής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρό πολλού. Κατά τούς Αγίους Πατέρας είναι ισχυρά τά μυστήρια όχι μόνον τών ενισταμένων (Ο όρος «ενιστάμενος» προέρχεται από τόν όσιον Θεόδωρον τού Στουδίτην καί περιγράφει τόν εκκλησιαστικώς-εκκλησιολογικώς αντιστεκόμενον σέ κάπιοα κακοδοξία ή εκκλησιαστική παρανομία) Ορθοδόξων, αλλά καί τών ακρίτων ακόμη […]

10 Ιουλίου, 2009

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Τού κ. Παναγιώτου Σημάτη, Θεολόγου-καθηγητού   Στα δυο χιλιάδες χρόνια της ζωής της, η Εκκλησία πέρασε από πολλούς κλυδωνισμούς, κινδύνους, διωγμούς. Ένα, όμως, από τα μεγαλύτερα προβλήματά της ήσαν οι αιρέσεις, αφού αποτελούν ένα εσωτερικό εχθρό, που συνήθως, δεν καθίστατο εξ αρχής φανερός στους πολλούς, αλλά ήταν δυσδιάκριτος. Αργά ή γρήγορα, όμως, τον επεσήμαιναν πνευματικοί […]

1 Ιουλίου, 2009

Ἀνάγκη συμπήξεως Ὀρθοδόξου μετώπου

  Από Ορθόδοξο Τύπο, 26 Ιουνίου 2009  Κύριε διευθυντά,  Μέσω τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας ἐπιθυμῶ νά ἀπευθυνθῶ πρός τούς Πατέρες, πού συνέταξαν καί ὑπέγραψαν τήν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία  ἐναντίον  τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νά εἴπω τά παρακάτω: Σεβαστοί Πατέρες, εὐλογεῖτε. Διάβασα μέ χαρά καί ἱκανοποίηση τό κείμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Σας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατ᾽ ἀρχάς δηλώνω […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση