ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

27 Μαΐου, 2008

«ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Ο Παπισμός αντικρούεται υπό τής Ορθοδοξίας δι?αντιπαπικών εκκλησιαστικών αποφάσεων ανά τους αιώνας, κατά τόν εκάστοτε παρουσιαζόμενον παπικόν κίνδυνον. Τοιαύτη ορθόδοξος αντιπαπική αντίκρουσις εγένετο καί τόν δέκατον ένατον αιώνα μάλιστα διά τής μεγαλειώδους ομολογιακής Εγκυκλίου τών Ορθοδόξων Πατριαρχών τής Ανατολής τού έτους 1848.               Διά τής Εγκυκλίου ταύτης ομολογείται η αλήθεια, ότι η θεία διδασκαλία […]

ΡΑΒΕΝΝΑ ? ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΑΒΕΝΝΑ;  ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ;        ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΟΔΟΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠ?ΑΥΤΟΝ.  ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ:  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ.

14 Μαΐου, 2008

ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ

         Ο Άγιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος (1647 ? 1707) υπήρξε φωνή αληθεστάτη διά μέσου τών αιώνων διά τήν Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Οι Λατίνοι δωδεκάκις απεπειράθησαν νά τόν φονεύσουν διότι εγένετο εμπόδιο εις τά καταχθόνια σχέδιά των. Εις τήν Δωδεκάβιβλόν του (Βιβλ. Ζ κεφ. Ε,β) γράφει ο Άγιος Δοσίθεος: «Εις τοιούτον βαθμόν ήλθεν ο Παπας, ώστε […]

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ – ΡΑΒΕΝΝΑ

         Γνώρισμα παντός Ορθοδόξου Χριστιανού είναι νά αγωνιά καί νά αγωνίζεται, ώστε νά ευρίσκεται εις τήν Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν τού Χριστού. Ο διάβολος τού οικουμενισμού λυσσά εις τήν κυριολεξίαν μόνον όταν ακούη τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ εις τήν Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. Λυσσά, μισεί καί δάκνει τούς υπερμάχους, τούς ομολογητάς τής όντως […]

4 Μαΐου, 2008

ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ ? ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ* (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ) ΦΛΟΓΑ

            «Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε καί γή καί τά καταχθόνια.» «Δεύτε λάβετε φώς εκ τού ανεσπέρου φωτός.» «Εγώ ειμί τό φώς τού κόσμου.»             Τό Φώς πού ανέτειλε από τόν ζωηφόρο Τάφο τού Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, είναι τό άκτιστο (θείο) φώς τού Κυρίου, είναι τό φώς τής Μεταμορφώσεως, η δόξα τής Αναστάσεως, […]

2 Μαΐου, 2008

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Τί Ποιήσωμεν? 1.       Όταν ο Κων/λεως Νεστόριος απέρριψεν τόν όρον «Θεοτόκος» πολλοί τών υπ?αυτόν κληρικοί έπαυσαν αμέσως τό μνημόσυνόν του. (Δέν υπήρχε ο 15ος κανών τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου) (Μακαριστός Αμβρόσιος Ελευθερουπόλεως Ορθ. Τύπος 17.03.06). 2.       Ο 31ος Αποστολικός Κανών, επιτρέπει τήν παύση τής «κοινωνίας» μέ τόν Πατριάρχη ή Επίσκοπο, όταν αλλοιώνει τή διδασκαλία τής Εκκλησίας, […]

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

         Η Οικουμενιστική κίνησις ούτε επί τής αγάπης βασίζεται, ούτε τή ενότητα καί ειρήνην δύναται νά φέρη, ως ισχυρίζονται οι Οικουμενισταί, αλλά απατά τήν οικουμένην, όπως καί πάσα αίρεσις. Ο Οικουμενισμός είναι η τελευταία καί η πιό τέλεια παγίδα πού έστησε ο διάβολος, ο εχθρός τής εν Χριστώ σωτηρίας τού ανθρώπου. Είναι τό δηλητήριο πού […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση