ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

23 Απριλίου, 2008

Η ΔΙΨΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ

         Τό φρόνημα τού Οικουμενικού καί οικουμενιστού Πατριάρχου ότι «σ?όλες τίς θρησκείες λατρεύεται ο ίδιος Θεός», συγχέει τήν δίψα γιά τόν Αληθινό Θεό (πού είναι κοινή σέ όλο τό ανθρώπινο γένος), μέ τήν πλάνη ότι ο θεός της κάθε θρησκείας είναι κοινός.          Είναι  λοιπόν ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Μωάμεθ, οι δώδεκα θεοί τού […]

22 Απριλίου, 2008

«OI 300 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ»

         Ηγετικό στέλεχος χριστιανικού Σωματείου (θεολόγος) βρέθηκε πρό 10ετίας εις τό Άγιον Όρος (Σκήτη Αγίας Άννης). Κατά τήν παραμονή του συναντήθηκε μέ έναν σοφόν καί άγιον Γέροντα (τόν πατέρα Άνθιμον) καί συζήτησε μαζί του. Ιδού εν συντομία η σχετική διαλογική συζήτηση:  Γέροντας: «Τί κάνετε εσείς εκεί κάτω, κανείς σας δέν είναι άξιος ν?αντιμετωπίσει τους 300 […]

21 Απριλίου, 2008

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ποιοί είναι οι αληθινοί εχθροί τής Εκκλησίας, καί ποιά είναι η αληθινή Εκκλησία          Ο Άγιος Μάρκος Εφέσου, ο Ευγενικός στήν Εγκύκλιό του « Τοίς απανταχού τής γής καί τών νήσων ευρισκομένοις Ορθοδόξοις Χριστιανοίς » αναφέρει ότι « οι παπικοί είναι αιρετικοί καί όχι σχισματικοί, όπως διετείνοντο οι λατινόφρονες ». Οι λατινόφρονες λένε, ότι οι […]

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΠΗΔΑΛΙΟΝ)

         Συμφώνως πρός τόν δεύτερον (Β?) κανόνα τής Ζ? Οικουμενικής Συνόδου ο μέλλων νά χειροτονηθή επίσκοπος πρέπει νά ανακρίνεται από τόν χειροτονούντα μητροπολίτην, « ει προθύμως έχει αναγινώσκειν, ερευνητικώς καί ου παροδευτικώς,» νά κατανοείται δηλαδή ο νούς, τό νόημα τών κανόνων, νά συλλαμβάνεται η βαθυτέρα των έννοια, καί όχι απλώς νά υπάρχη μία επιφανειακή καί […]

20 Απριλίου, 2008

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΖΗΤΗΣΕ         Ζητώ συγχώρησι από τόν Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό γιατί χώρισα τήν Εκκλησία Του τό 1054 καταργώντας τό ΔΟΓΜΑ τής Αγίας Τριάδος καί τό Σύμβολο τής Πίστεως τών Θεοφόρων Πατέρων. Ακόμη καί γιά τίς σφαγές εκατομμυρίων Ορθοδόξων στό διάβα τών αιώνων.         Ζητώ συγχώρησι γιά τίς αμαρτίες […]

19 Απριλίου, 2008

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΡΑΠΙΣΜΑ

(Από Πατριάρχη Κων/λεως μέχρι καί θεολόγο)          «Καμμία άλλη χριστιανική ομολογία, εκτός τής Ορθοδοξίας, δέν μπορεί νά οδηγήση τόν άνθρωπο στήν τελειότητα τής χριστιανικής ζωής, στόν αγιασμό, στήν τελεία κάθαρσι από τίς αμαρτίες, στήν αιωνιότητα, διότι οι άλλες, οι μή ορθόδοξες ομολογίες, κατέχουν «τήν αλήθειαν εν αδικία» (Ρωμ. 1,18) ενόθευσαν τήν αλήθεια μέ τήν σοφιστεία […]

17 Απριλίου, 2008

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

Η εποχή μας είναι χειροτέρα ακόμη καί του παλαιού Ισραήλ. Καί τούτο διότι, όταν ακριβώς τό ανδρικό αγωνιστικό φρόνημα εξέλιπε καί δειλία θανάτου επέπεσεν, χαροποιός εν αυτώ ανεφάνη ελπίς, Δεβώρρα η  α ρ ρ ε ν ό φ ρ ω ν!Σήμερα σάλπιγγαι προφητικών φωνών δέν ακούονται, Δεββώραι δέν αναδεικνύονται διά νά σαλπίσουν, Προδρομικαί φωναί δέν […]

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Κάτω από: ΓενικάΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ @ 5:19 μμ

Η εποχή μας είναι χειροτέρα ακόμη καί του παλαιού Ισραήλ. Καί τούτο διότι, όταν ακριβώς τό ανδρικό αγωνιστικό φρόνημα εξέλιπε καί δειλία θανάτου επέπεσεν, χαροποιός εν αυτώ ανεφάνη ελπίς, Δεβώρρα η  α ρ ρ ε ν ό φ ρ ω ν!Σήμερα σάλπιγγαι προφητικών φωνών δέν ακούονται, Δεββώραι δέν αναδεικνύονται διά νά σαλπίσουν, Προδρομικαί φωναί δέν […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση