ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

30 Αυγούστου, 2008

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ? ΑΜΑΡΤΙΑ ? ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ (ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ)

         Εάν εμφανιζόταν σήμερα η Ορθοδοξία εις τήν ακμήν της, θά θεωρείτο κατά πάντα θετική επιστήμη, καί κάτι παραπάνω από ψυχολογία καί ψυχιατρική. Διότι η πατερική παράδοση έχει πράγματα τά οποία η ψυχιατρική καί η ψυχολογία, ούτε φαντάζεται, ότι υπάρχουν.          Κατά τούς Προφήτας τής Παλαιάς Διαθήκης καί κατά τούς Πατέρας τής Εκκλησίας, τό πνευματικό […]

21 Αυγούστου, 2008

ΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΧΙΣΜΑΤΑ

         Οι παλαιοί πατέρες τής Εκκλησίας, άλλες αποκλίσεις από τήν πίστη τίς ονόμασαν αιρέσεις, άλλες σχίσματα (Πατερική Θεολογία π. Ι. Ρωμανίδου). Αιρέσεις ονόμασαν αυτούς πού είχαν αποσχιστεί τελείως καί είχαν αποξενωθεί από τήν ίδια τήν πίστη, ενώ σχίσματα (ονόμασαν) αυτούς πού φιλονίκησαν μεταξύ τους γιά κάποιες αιτίες εκκλησιαστικές καί γιά ζητήματα πού μπορούν νά διευθετηθούν […]

ΠΡΩΤΕΙΟΝ ? ΠΑΠΑΣ ? ΑΛΑΘΗΤΟΝ

Τάδε έφη ΡΑΒΕΝΝΑ: ο πάπας είναι υπεράνω άλλων επισκόπων καί πατριαρχών. Η Ρώμη είναι «η πρώτη έδρα» καί η εκκλησία τής Ρώμης «προ?σταται μέ αγάπη».          Τήν ενότητα καί ισότητα τών Αποστόλων καί τής όλης Εκκλησίας, διέφθειρεν ο παπισμός, υψώσας τόν Πέτρον υπεράνω πάντων τών Αποστόλων, καί τόν πάπαν υπεράνω τών Ιεραρχών καί πατριαρχών τής […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση