ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

25 Σεπτεμβρίου, 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΤΟΠΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΣΟΥΜΕΛΑ

Ρίγη συγκινήσεως καὶ στιγμὲς ἱστορικῆς νοσταλγίας κατέλαβαν ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ἰδιαίτερα τοὺς Ποντίους, ἀπὸ τὴν τέλεσιν γιὰ δεύτερη φορὰ τῆς πατριαρχικῆς θείας Λειτουργίας στὴν παλαίφατη ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν ἐπαρχία Τραπεζοῦντος τοῦ Πόντου. Ἀξίζουν ἔπαινοι καὶ συγχαρητήρια ἐν πρώτοις στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ σὲ ὅσους συνέβαλαν στὸ νὰ δοθεῖ ἄδεια […]

18 Σεπτεμβρίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (38ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” “ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ” (3ον μέρος) Έν εϊδει επιλόγου προβάλλομεν εις τόν Μακαριώτατον Άρχιεπίσκοπον τά έξης ερωτήματα: Α) Διατί αί μετά την πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον τήν καθορίσασαν τήν έορτήν του Πάσχα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν έαρινήν πανσέληνον, ληφθείσης ώς βάσεως της ισημερίας του Ιουλιανού ημερολογίου, αί λοιπαί εξ Οικουμενικαί […]

6 Σεπτεμβρίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (36ο ΚΑΙ 37ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 36ο ΜΕΡΟΣ: Όπως είχαμε υποσχεθεί εις το 17ον μέρος της μελέτης μας, θα συνεχίσουμε με την επομένη Πραγματεία του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου, υπό τον τίτλο “ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ”. “ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ” (1ον μέρος) Απευθυνόμενοι προς τους διανοουμένους ορθοδόξους “Ελληνας, έχομεν ύπ’ όψιν εκείνους έξ αυτών, οίτινες […]

3 Σεπτεμβρίου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (34ο ΚΑΙ 35ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 34ο ΜΕΡΟΣ: «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας» (Ζ΄ ΜΕΡΟΣ) Δυστυχώς εις τήν ήμερολογιακήν καινοτομίαν ήτις έκ βάθρων διέσεισεν έν τη συνειδήσει του Όρθόδοξου Χριστιανικού κόσμου τό κύρος καί τήν αύθεντίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δσω καί αν φαίνηται τούτο έχον τήν πρωτοβουλίαν ό κύριος όμως μοχλός καί πρωτεργάτης αυτής τυγχάνει […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση