ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

27 Νοεμβρίου, 2013

ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ: Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Όλες αι πίστες είνε ψεύτικες· τοΰτο κατάλαβα άληθινόν, οτι μόνη ή πίστις τών ορθοδόξων χρστιανών είνε καλή καί αγία. Νά ευφραίνεσθε οπού είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς άσεβείς καί αιρε­τικούς οπού περιπατοΰν εις τό σκότος.» Μέσα στη σύγχυση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ και τῆς πορείας τοῦ Παπισμοῦ πού δεν είναι Εκκλησία αλλά Κράτος, […]

9 Νοεμβρίου, 2013

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΡΟΔΟΣ

Φῶς μοναχοῖς Άγγελοι, φῶς λαïκοῖς μοναχοί. Μεγάλη ευλογία για τον Λαό τοῦ Θεοῦ η γερόντισσα Νεκταρία τῆς Ρόδου. Αυτό προκύπτει από τον βίον της πού αναδημοσιεύουμε από το ιστολόγιο http://agioritikopelagos.blogspot.gr/. Άς έχουμε την ευχήν της και την μεσιτείαν της προς τον Κύριον και Θεόν μας. Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α’ ΜΕΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Β’ […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση