ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

25 Δεκεμβρίου, 2009

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

Τοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν ἉγίῳὌρει Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου ΟΤΑΝ ὁ Ἅγιος Ἄγγελος ἐμφανίσθηκε στὸν δίκαιο Ἰωσήφ, γιὰ νὰ τοῦ ἐξαγγείλη τὸ ὑπερφυὲς μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀπεκάλυψε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ: «καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. […]

18 Δεκεμβρίου, 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Οι Φράγκοι κατέλαβαν την Εκκλησία της Ρώμης το 751-752 (Πιπίνος ο Γ’) με την πρόφαση ν’ απαλλάξουν την Εκκλησία της Ρώμης από τον κίνδυνο των Λογγοβάρδων. Το 769 έγινε μία Σύνοδος στην Ρώμη, στην οποία εθεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Εκκλησία της Ρώμης το ότι απαγορεύεται μη Ρωμαίος να γίνει πάπας, διότι τότε υπήρχε φραγκική […]

11 Δεκεμβρίου, 2009

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΥΣΩΜΕΝ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου ΖΟΥΣΑΜΕ μέχρι τώρα σὲ μιὰ πλάνη. Εἴχαμε ἀντλήσει χρώματα μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορική μας μνήμη καὶ εἴχαμε ζωγραφίσει μ’ αὐτὰ ἕναν πίνακα, ποὺ ἀπεικόνιζε τὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων, ποὺ θέλαμε μὲ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία. Σὲ ἐποχὴ ποὺ κλόνισε ἀπὸ τὰ βάθρα τους τὰ αὐτονόητα, ἐμεῖς φανταζόμαστε ὅτι θὰ παραμέναμε, […]

5 Δεκεμβρίου, 2009

ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΠΑΠΙΚΩΝ

Από: http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1806/Page5.pdf Συμπροσευχὴ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας μετὰ Παπικῶν Ἡ καθημερινὴ ἐφημερὶς «ΦΩΝΗ» Καλαμάτας τῆς 28–7–2009 ἡμ. Tρίτη γράφει τὰ ἐξῆς: Κατὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, ἐτέθη ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τούτου τὸ Εὐαγγέλιον. Οὗτος, τότε, ὡμολόγησεν ὅτι θὰ διαφύλαξη τὰς ἐντολὰς τὰς διαλαμβανομένας εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, θὰ σεβασθῆ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τοὺς […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση