Έτησια Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (2022-2023))Λήψη αρχείου

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022Λήψη αρχείου