ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΑΜΕ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ» ΚΥΡΙΑ…