Περαστικούλια σας!!!

Εδώ και δύο εβδομάδες υπολειτουργούμε, καθώς τα αστεράκια μας είναι άρρωστα. Να ευχηθούμε πολλά περαστικά και τους έχουμε ένα ωραίο παραμύθι να διαβάζουν τώρα που βρίσκονται στο σπίτι…Ο φεγγαροσκεπαστής, Puybaret Éric (Πιουμπαρετ ΄Ερικ)