Εκπαιδευτικοί

Στο Νηπιαγωγείο Όσσας διδάσκει η Νηπιαγωγός Μαρίνα Ζαχαρία, η οποία εκτελεί και χρέη Προϊσταμένης τα τελευταία 10 χρόνια.