Καθαρό νερό για όλα τα παιδιά

Όταν τα παιδιά από τις χώρες της Ευρώπης ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο για όλα τα παιδιά του κόσμου, έχουμε ελπίδες…
Στα πλαίσια του eTwinning έργου μας “Little eTwinners STEAMing with Sustainable Goals” και μελετώντας τον Στόχο
Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι - in action
παρακολουθήσαμε τη ζωή ενός κοριτσιού και καταλάβαμε πως κάποια πράγματα δεν είναι δεδομένα….

Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε μια αφίσα με τις σκέψεις μας….

IMG 20220520 105502
και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα φίλτρο νερού για τα παιδιά που δεν έχουν τα προνόμια του καθαρού νερού.