Να το πούμε ένα


Να το πούμε ένα – ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ (Παραδοσιακό Μικράς Ασίας)

Να το πούμε ένα, Να το πούμε ένα,
Ένα είναι το αηδόνι κι αυτό γλυκά λαλεί.

Να το πούμε δύο, Να το πούμε δύο,
Δύο πέρδικες στ’ αλώνι
Ένα είναι το αηδόνι κι αυτό γλυκά λαλεί.

Να το πούμε τρία, Να το πούμε τρία,

Τρία η Αγιά Τριάδα

Δύο πέρδικες στ αλώνι

Ένα είναι τ’ αηδόνι κι αυτό γλυκά λαλεί.

Να το πούμε τέσσερα, Να το πούμε τέσσερα

Τέσσερα βυζιά η γελάδα

Τρία η Αγιά Τριάδα

Δύο πέρδικες στ αλώνι

Ένα είναι τ’ αηδόνι κι αυτό γλυκά λαλεί.

Να το πούμε πέντε, Να το πούμε πέντε,

Πέντε δάχτυλα στο χέρι

Τέσσερα βυζιά η γελάδα

Τρία η Αγιά Τριάδα

Δύο πέρδικες στ αλώνι

Ένα είναι τ’ αηδόνι κι αυτό γλυκά λαλεί.


ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ