Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΑΧΝΗ

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΑΧΝΗ

Η μικρή αράχνη, με κόπο ανεβαίνει

πιάνει βροχή, και κάτω κατεβαίνει

Βγαίνει ο ήλιος, στεγνώνει τη βροχή,

κι η μικρή αράχνη αρχίζει απ την αρχή

Η μικρή αράχνη, με κόπο ανεβαίνει

πιάνει βροχή, και κάτω κατεβαίνει

Βγαίνει ο ήλιος, στεγνώνει τη βροχή,

κι η μικρή αράχνη πάει να κοιμηθεί.