Μια ιστορία με εικόνες

Γ' - Δ' τάξη Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Γ'-Δ') στο Δημοτικό

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, οι μαθητές κι οι μαθήτριες χρειάζεται να εξοικειωθούν με έννοιες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ασχολούμενοι κυρίως με έναν παιγνιώδη τρόπο και με εργασίες που έχουν νόημα. Καθώς λοιπόν τα παιδιά της Γ’ τάξης έχουν και φαντασία και μεράκι, καλέστηκαν να καταγράψουν μια ιστορία βγαλμένη μέσα από τη φαντασία τους αλλά και με ένα περιορισμό: μερικές λέξεις της ιστορίας τους να τις αντικαταστήσουν με εικόνες.

Μια ιστορία με εικόνες
Στόχοι: Οι μαθητές κι οι μαθήτριες να γράφουν πολυτροπικά κείμενα (συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες και γραφικά) έχοντας υπόψη τους το σκοπό για τον οποίο συντάσσουν το κείμενο. Να χρησιμοποιήσουν τον ορθογραφικό έλεγχο και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν διακρίνονται αυτόματα όλα τα λάθη (της – τις). Να ασκηθούν στην εισαγωγή και διαχείριση εικόνων. Να αποθηκεύουν σωστά ορίζοντας όνομα για το αρχείο και χώρο αποθήκευσης. Να είναι σε θέση να ανακτήσουν το αρχείο τους.
  1. Επεξεργαστής κειμένου (στην ολομέλεια της τάξης): επίδειξη κειμένου όπου ορισμένες λέξεις έχουν αντικατασταθεί από έτοιμες εικόνες Clipart.
  2. Επεξεργαστής κειμένου (σε ομάδες): Οι μαθητές κι οι μαθήτριες συζητούν το θέμα τους.
  3. Πληκτρολογούν την ιστορία τους.
  4. Ελέγχουν το κείμενό τους για ορθογραφικά λάθη.
  5. Μορφοποιούν το κείμενο (μέγεθος γραμμάτων, χρώμα)
  6. Αποφασίζουν ποιες λέξεις θα αντικαταστήσουν με εικόνες και αντικαθιστούν αυτές τις λέξεις από έτοιμες εικόνες Clipart.
  7. Διαχειρίζονται τις εικόνες ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο κείμενο (θέση και μέγεθος).
  8. Στο τέλος του κειμένου καταγράφουν τα ονόματα των παιδιών της ομάδας και τα μορφοποιούν.
  9. Η συνολική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται σε μια διδακτική ώρα και κατά συνέπεια χρησιμοποιείται συχνά η αποθήκευση και η ανάκτηση εγγράφου.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση