Διδακτική της Πληροφορικής

γενικά θέματα στο Δημοτικό

Η Διδακτική της Πληροφορικής είναι ένα νεότευκτο, σχετικά, ερευνητικό πεδίο. Ο σκοπός της Διδακτικής της Πληροφορικής (κατ’ αναλογία προς τη Διδακτική των Μαθηματικών, τη Διδακτική της Φυσικής κ.ά.) είναι η διερεύνηση των διδακτικών φαινομένων, δηλαδή των φαινομένων τα οποία παρατηρούνται συστηματικάκατά της διδασκαλία της. Ο απώτερος στόχος της είναι βέβαια η βελτίωση διδασκαλίας της και αντίστοιχα της μάθησης των διδασκομένων, δηλαδή η Διδακτική της Πληροφορικής αποσκοπεί στη βελτίωση του μαθήματος (με την έννοια της βελτίωσης της μάθησης και όχι απλά των υλικών όρων του μαθήματος).

Πηγές:

http://el.wikipedia.org/wiki/Διδακτική_της_Πληροφορικής

 

Αφήστε μια απάντηση