Δημιουργία αφισών από τους μαθητές της Β’ τάξης

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, στα πλαίσια της ενότητας 10 στο μάθημα της Γλώσσας συζητήθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της αφίσας. Οι μαθητές της Β’ τάξης συνεργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες. Επέλεξαν ένα γεγονός για το οποίο θα δημιουργούνταν η αφίσα, σκέφτηκαν τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει, τις κατέγραψαν και πλαισίωσαν την αφίσα με γραφικά που οι ίδιοι ζωγράφισαν.

Εκπ/κός: Αλεξάνδρα ΑμβράζηΛήψη αρχείου